Nav er for dårlig på å sjekke at tilskudd til tiltak når frem

Av

Riksrevisjonen mener Nav ikke følger godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode.