Lover å flytte ut flere statlige arbeidsplasser

Av

Regjeringen lover nye grep for å rette opp utviklingen med sentralisering av statlige arbeidsplasser som har pågått under flere regjeringer.