Kunsten å takle arbeidsplassen

UNNGÅ KONFLIKTER: Psykologiprofessor Ståle Einarsen snakket om hvor viktig det er ikke å ha rot med roller.

UNNGÅ KONFLIKTER: Psykologiprofessor Ståle Einarsen snakket om hvor viktig det er ikke å ha rot med roller. Foto:

Et helt konfliktfritt miljø er kanskje en utopi, men hvor går grensen for hva som ikke er greit? Konfliktløsning og maktkamper var tema i psykologiprofessor Ståle Einarsens foredrag denne uken.

DEL

På jobb er du innelåst med folk du ikke har valgt selv, og du ser egentlig ikke slutten på det heller.

Når andre har valgt deg, privat, har du makt i situasjonen. De har spurt deg om for eksempel å være med på hyttetur, og da kan du bruke dette på dem "skal du være sånn, går jeg hjem" – hvis noe ikke er greit.

Like lett er det ikke på en arbeidsplass. Der kan man ikke bare gå hjem. Hjemme har man lån som skal betales, og i det hele tatt har man forpliktelser. Sier du da "nå går jeg hjem", sier sjefen kanskje "jeg skal kjøre deg". Å finne ny jobb kan ta tid!

Mobbing og trakassering

Hva man gjør i slike settinger, var blant temaene psykologiprofessoren tok opp. På foredrag denne uken både i Flekkefjord og Sokndal fortalte Ståle Einarsen at de om mestrer livet optimalt, er kanskje utrolig nok de som blir hardest rammet av mobbing og trakassering. De sårbare som har hatt en smell før, klarer seg bedre ifølge forskningen.

En undersøkelse fra USA intervjuet ungdom og spurte om de ble mobbet på ungdomsskolen. Senere ble de spurt igjen i 30-årsalderen. Det viste seg at de samme folkene som ikke ble mobbet da de var ungdommer klarte seg dårligst om de ble mobbet som voksne. De som allerede hadde opplevd mobbing som ungdommer var ikke mer nedstemt selv om de opplevde mobbing i voksen alder. De taklet det faktisk bedre.

– Arbeidsmiljøloven beskytter deg mot de verste tingene. Du skal ikke mistrives, og du skal ikke føle deg dårlig behandlet, understreket Ståle Einarsen i foredraget.

Rot og konflikter

– Hvis rollene er uklare, gir det rot og konflikter. Motstridende roller, mange hatter og rot med roller gir problemer. Jeg forstår at du synes noen oppgaver på jobben er mer krevende enn andre. Men du har bedt om å få den rollen. Du er betalt for å være en ansatt. Eller betalt for å være en leder.

Et av de viktigste poengene Einarsen understreket, var at ledere må skjønne at de er ledere.

– Når du er leder, er det kanskje ikke alle som liker deg lenger som person. Ingen voksne liker at andre bestemmer over dem. De kommer riktignok til å smiske med deg for å oppnå fordeler. Noen ledere blir stresset som person hvis ikke alle liker dem. Noen ledertyper vil at ingen skal bli sure. Men hvis du holder på sånn lenge, fører det til slutt til at alle blir sure!

Psykologiprofessoren sa at ansatte med uklare roller er oppskrift på trøbbel. Det gjelder også om folk tar seg til rette og for eksempel vil overta lederrollen og sette seg på "tronen." Rot med rollene kombinert med at ledere lar ting skure og gå er ikke akkurat noe som forhindrer konflikter.

Her har lederen mye av ansvaret.

Det går en grense

– Hardt arbeidspress gir større risiko for sosiale ubehageligheter. Men bare hvis sjefen din den dagen lar det skure og gå. I Norge er vi litt forsiktige med for eksempel å ta på oss en sjefsrolle. Men husk at kongen er konge på en måte som ikke viser han er konge. Vår konge er faktisk verdensmester i ikke å være konge når han er konge. Det synes vi er helt konge!

– Hva er det som avslører at noe er utidig? Hvor går grensen mellom mobbing og ledelse?

– Det er et skille mellom det som er mildt irriterende eller sterkt irriterende. Det er noe annet enn at det er klanderverdig. Den andre gjør noe den aldri skulle ha gjort.

– Er kvinner mer utsatt for mobbing på arbeidsplassen?

– Nei, tvert imot. Ofte tenker man at kvinne er kvinne verst. Men faktisk viser det seg at det er mennene i kvinnedominerte yrker som har skyhøy risiko for konflikt. Det er en vanlig å tenke at de beste arbeidsmiljøene er de som er blandet med menn og kvinner. Og det stemmer. Men når man ser på mannsdominerte og kvinnedominerte arbeidsplasser, ser vi at de som er mest utsatt er menn i kvinnedominerte miljøer. De damer som arbeider på mannsdominerte steder er ikke utsatt på samme måte. De behandles på linje med mennene. Dermed er ikke kvinne kvinne verst.

– I hvor stor grad spiller personlighet inn?

– Personligheten spiller egentlig ikke så stor rolle. Det har en rolle dersom arbeidsmiljøet allerede er dårlig. Når arbeidsmiljøet er godt, har det ikke betydning hva slags personlighet du har. Men i problemsituasjoner kan det ha innvirkning, hvis det er en uklar organisasjon som blander roller og tar med seg roller fra privatlivet for eksempel.

– I hvor stor grad skal man si fra?

– Det er et valg du har. Opplever du ubehageligheter på jobb må du vurdere det. Hvis du sier noe må du huske at arbeidsgiver har plikt til å få motsvar fra den andre part. Ikke vent så lenge at det til slutt sprekker. Ta det mens du ennå er så rolig at du kan ta det på en ryddig måte.

– Hvem bør man si fra til?

– Har virksomheten en prosedyre, bør man følge den. Hvis ikke kontakter du tillitsvalgte. Jeg anbefaler alle å organisere seg. Da er du sikret den dagen noe eventuelt skulle skje. Organisering er der for den dagen du trenger det, det er en forsikring.

FAKTA

Hva jobben gir oss #1

 • En lønn til å leve av
 • Meningsfull aktivitet
 • Tidsstruktur
 • Dagsorden
 • Sosial identitet, selvbekreftelse
 • Sosialt fellesskap
 • Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Hva jobben gir oss #2

 • Ubehag
 • Stress
 • Frustrasjoner og irritasjoner
 • Konflikter
 • Dårlig selvbilde

Artikkeltags