Gå til sidens hovedinnhold

Året som forandret oss på godt og vond

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

FOR NØYAKTIG ett år siden, gikk den store alarmen i Norge. Regjeringen innkalte til pressekonferanse og stengte samfunnet ned. Koronaviruset hadde rammet verden som en pandemi. Vi var rammet, som alle andre. Det vi trodde rammet bare alle andre, men ikke oss, ble plutselig vår nye hverdag. Med et fingerknips endret man historiens gang. Vi var inne i en økonomisk oppgangskonjunktur. Vi var på vei til himmels. Alle piler pekte iallfall den veien. Men så kom meldingen – og plutselig falt alt sammen. Både enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner opplevde et sjokk vi sjelden eller aldri tidligere har vært igjennom. Og som vi alle håper aldri å oppleve igjen.

DET SENESTE året vært en konstant prøvelse, en konstant utfordring. Både på det menneskelige plan og ikke minst i forhold til deler av næringslivet, har det vært et sant mareritt. Reiselivsnæringen og utelivsbransjen har merket det hardest. Til tross for generøse tilskuddsordninger, har et år med stort sett nedturer gjort noe med en bransje som krever mennesker og arrangementer, som krever sosialt samvær og omgang. Kulturlivet har merket det. Barn og unge har merket det, ungdommene som plutselig har fått lov til å sitte alene foran dataspillet – eller som har gått glipp av russefeiringen. Det har vært dramatisk.

VI HAR mistet et sosialt element i tilværelsen. Vi håndhilser ikke, vi klemmer ikke, vi ser knapt andre enn våre nærmeste og noen kolleger. Og når vi aner en lysning i det fjerne, dukker det opp varianter av viruset som igjen skaper engstelse og frykt. De rammene som vi er vant til å ha i livene våre, har forsvunnet. Det har gjort noe med oss alle – og vi kommer til å være preget av koronapandemien i lang tid, selv etter et sprøytestikk eller to.

MANGE MENNESKER har gjort en heroisk innsats under pandemien. Ikke minst gjelder det helsepersonell som har stått midt i elendigheten og som i mye sterkere grad enn oss andre, har sett hva covid-19 fører til. Vi har sett skrekkscener fra Italia og Spania – og det er bilder som har brent seg fast på netthinnen. De fortjener alle en stor takk for den innsatsen de har lagt for dagen. De har utgjort en stor forskjell for mange mennesker.

DAGENS AVIS har to hovedtemaer: Det faktum at vi har lagt bak oss et helt år siden statsministeren varslet nedstenging av Norge – og, ikke minst, næringslivsavisen som Agder gir ut årlig. Agder Næringsliv inneholder reportasjer fra vårt lokale næringsliv. Koronasituasjonen har også satt sitt helt klare preg på lokalt næringsliv. Den 12. mars skjedde det noe som vi vel knapt har sett før. Strengt tatt alle bedrifter varslet permisjoner og oppsigelser. Noen endret strategien raskt, da de så at det ikke var nødvendig. Andre har slitt kraftig gjennom hele korona-året. For noen var krisen et lite blaff. For andre har krisen krevd omstrukturering og store endringer. Atter andre har ikke klart seg.

DET FINNES gode eksempler på bransjer som har stått i en konstant endring det seneste året – og som kommer styrket ut på andre siden. Mange bedrifter har gjort endringer som får stor betydning for fremtiden. Vi har gjennom året lært oss å bruke digitale verktøy og kommunikasjonsmidler. Mens vi tidligere reiste på møter i Oslo og Bergen, sitter vi nå på hangouts og teams og bruker digitale verktøy som aldri før.

FOR AGDERS del har vi tatt digitale kvantesprang. Men vi har gjort grep som har fått konsekvenser for gode medarbeidere. Det har ikke vært enkelt, men vi har kommet igjennom året på fornuftig vis. Vi opplever opplagsfremgang og vi ser at stadig flere abonnenter søker til seriøse kanaler for å få informasjon.

MIDT I denne krisen har vi aldri klart å lage årets Næringsavis. Vi har en papiravis som i dag er på 84 sider, der 40 sider er viet næringslivet i Lister. Vi ser at optimismen begynner å vende tilbake til samfunnet, ikke minst fordi vi ser at vaksineringen kan være unnagjort i løpet av noen måneder. Men selv om vi ser akkurat det, så er det på sin plass å minne om at vi ikke må senke garden. Den siste bakketoppen som statsministeren talte om søndag, må vi over. Da gjelder det å komme over den uten for mange smittede.

AT VI 12. mars 2021 fremdeles kjemper mot koronasmitten, kunne ingen se for seg da en alvorstynget statsminister innkalte til pressekonferanse for nøyaktig ett år siden. At krisen skulle vare så lenge, ville ikke noen ha trodd. 2020 ble året som stort sett forsvant i isolasjon og bekymring. La oss håpe at vi nå kommer til en ende på dette marerittet og at verden og livene våre vender tilbake til det normale. Vi trenger det nå!

Kristen Munksgaard

Redaktør i Avisen Agder