Det er arkeolog Nils Ole Sundet som leder arbeidet med å kartlegge kulturminner i den indre E39-traseen som går fra Kvinesdal via Lølandsvannet og videre mot Sira.