Bruktmarkedet holdes i fotballhallen i Flekkefjord Sparebank Arena (FSA). Her vil det bli salg av sportsutstyr, sportsklær, friluftsutstyr og turklær for små og store til inntekt for Flekkefjord ungdomsskole sin tematur i 2023. Det er niendeklassinger som arrangerer, med klasse 9E som har hovedansvaret for markedet.

– I forbindelse med 9. klasse sin innsamling av midler til tematur 2023, kom ideen om å arrangere bruktmarked for sportsutstyr, sportsklær, turutstyr og turklær. Vi gleder oss til arrangementet, og vi håper mange vil ta turen til FSA denne lørdagen for å hjelpe niendeklassinger med å få realisert planene om tematur, forteller Merethe Hogstad som sitter i komiteen for bruktmarkedet.

Tar imot brukte ting

Allerede har elevene begynt å få inn brukt sportsutstyr som telt, fotballklær, fotballsko, slalomsko, sparkesykkel, tursekker, ryggskinne for ridning, ski, treningsklær og hjelmer – for å nevne noe. Og innsamlingen har så vidt begynt.

– Vi oppfordrer alle til å rydde boder, skap og loft. Kanskje har du sportsutstyr, sportsklær, turutstyr og turklær som er blitt for smått eller ikke lenger er i bruk. Vi vil gjerne overta og selge dette til inntekt for tematuren, sier Hogstad.

Utstyr kan leveres til FSA på ettermiddags/kveldstid, fra mandag til fredag neste uke.

– Det er viktig at alt som leveres inn er i brukbar stand.

Kiosk og aktiviteter

I tillegg til bruktmarkedet vil det selve dagen være mulighet for aktiviteter i den innerste delen av fotballhallen. Det blir også en kiosk der det loves et stort og godt utvalg.

– Det blir salg av alt fra kaffe og kaker/vafler, til pizzaboller, pølser og saft. Elever og foreldre i klasse 9E vil bidra på dugnad under hele markedet, både i kiosk og på markedet, og sette i gang aktiviteter for barna, sier Hogstad.

– Vi håper arrangementet kan hjelpe mange i en litt trangere økonomisk tid, i tillegg til å hjelpe 9.klassingene til å få til tematuren sin, legger hun til.