En utrettelig Lions-innsats

NY ÅRSREVY: Lions Club Flekkefjord er klar med ny årsrevy. Fra venstre: past-president Jan Edvard Nygård, president Per Østensen og Julius Johannessen i redaksjonskomiteen og medlem i styret.

NY ÅRSREVY: Lions Club Flekkefjord er klar med ny årsrevy. Fra venstre: past-president Jan Edvard Nygård, president Per Østensen og Julius Johannessen i redaksjonskomiteen og medlem i styret. Foto:

Av
DEL

MeningerHVERT ENESTE år setter Lions Club i Flekkefjord i gang aktiviteter som skal sørge for penger til gode formål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De driver et utrettelig arbeid – og i forrige uke dukket Årsrevyen 2019 opp fra trykkeriet. Nå skal Lions-medlemmene gå fra dør til dør og få salg på Årsrevyen som igjen skal skaffe penger til gode formål. Nytt av året er at Årsrevyen er i farger, tvers igjennom på alle sider. Det er stoff og bilder hentet fra avisen som samles mellom to permer.

ÅRSREVYEN BLE egentlig startet som et kommunalt tiltak. Det var kulturkontoret med daværende kultursekretær Yngvar B. Meyer som i sin tid initierte og tok seg av innsamlingen av klipp og bilder fra Agder. Det varte noen år, før Lions Club fortsatte det gode initiativ. Årsrevyen skal gi et tverrsnitt av hendelser lokalt gjennom året. En egen redaksjonskomité plukker ut de sakene som skal komme på trykk i Årsrevyen.

DET TRYKKES opp 1200 eksemplarer og omkring 1100 av dem selges. Det gir en inntekt på over 100.000 kroner som skal pløyes tilbake til lokalsamfunnet, til nasjonale prosjekter og til internasjonale. På den internasjonale fronten har Lions Club et hjelpeprosjekt i Nepal, der de betaler skolegang for 10 barn.

VI SYNES det er prisverdig at medlemmene i Lions år etter tar ansvaret for Årsrevyen. Det er prisverdig at Lions-medlemmene står på, for å hjelpe både nært og fjernt. Det er prisverdig at de gir av sin fritid for å gjøre verden til et bedre sted å være. I mange år sto de for årets største loppemarked-arrangement i Flekkefjord. Det har de sluttet med, delvis fordi det begynner å bli en voksen alder på medlemmene, men også fordi tradisjonelle loppemarkeder ikke lenger har den appell som det hadde. For Lions er det viktig å skape rekruttering til organisasjonen som vil mer en å møtes til samtale og diskusjoner.

Artikkeltags