Positiv til nytt stort asylmottak

Ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal viser til at kommunen har vært vertskap for asylmottak før og at kommunen har mye erfaring.