Autovern mot støygjerde

AUSTAD: Manglende autovern langs E39 på Austad, gjorde at ulykkesbilen lille julaften traff støygjerdet. En tverrbjelke var bare centimeter fra å gjøre skade på personene i bilen.

AUSTAD: Manglende autovern langs E39 på Austad, gjorde at ulykkesbilen lille julaften traff støygjerdet. En tverrbjelke var bare centimeter fra å gjøre skade på personene i bilen.

DEL

LederSTØGJERDER SKAL beskytte folk som bor langs trafikkerte veier mot støy. At slike plankegjerder kan være rene dødsfeller har to ulykker på E39 ved Austad vist. Ei lokal dame kom så og si uskadd fra en utforkjøring gjennom støygjerdet på Austad 21. desember 2016. Det var imidlertid en stor bjelke som traff frontruta og som gikk rett i sete ved siden av bilfører- et sete som det heldigvis ikke satt noen i. Også på lille julaften i år hadde bilføreren marginene på sin side. Det var bare noen centimeter klaring mellom førersete og tverrbjelken fra støygjerdet som bilfører kjørte gjennom da han kjørte ut av E39. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet av familien på fem som satt i bilen.

VEIMYNDIGHETENE BØR snarest mulig ta lærdom av hendelsene på Austad. Det er tydelig at tverrbjelkene i slike gjerder er montert i en slik høyde at de litt for lett kan fungere som rambukker rett inn i kupeen på personbiler som treffer slike gjerder. Det ville være dypt tragisk om gjerder som skal beskytte folk mot støy ender som dødsredskap for folk som kjører ut av veien.

DET Må kunne gå an å kombinere støygjerder som står like ved veien med autovern slik at biler som kjører ut av veien treffer autovernet i stedet for plankegjerdet. Et annet alternativ er kanskje å endre konstruksjonen på støygjerdene for å unngå tverrbjelker i «frontrute-høyde», men det er trolig enklere å bruke mer autovern enn å bygge om store støygjerder.

NÅ LIKE før 2020 er det vel lov til å komme med et nyttårsønske om at trafikksikkerheten for E39 i vår region løftes så høyt at både lokalpolitikere, Samferdselsdepartementet og Nye Veier får med seg at det haster med ny firefelt E39. Om krysset for å komme på den nye veien ligger seks minutter, eller 10 minutter fra sentrum er mindre viktig enn at den nye veien blir realisert snarest mulig. Store deler av dagens E39 fra Kvinesdal til Ualand er både rasutsatt og ulykkesutsatt. Den bør derfor komme aller først i Nye Veier-køen for gjennomføring.

Artikkeltags