Lover billigere ferje for personer, lag og organisasjoner

Autopass skal nå kunne brukes når noen kjører sammen og det blir rabattkort for folk som reiser uten kjøretøy.