Avduket kunstverket «Renhet»

Smittevernenheten og hygienesykepleier Liv Hellen Skjold Rafoss ved sykehuset i Flekkefjord valgte å bruke prispenger på varig lokal kunst.