Gå til sidens hovedinnhold

Avvikling av olje- og gassnæringen vil være et «selvskudd»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er snart valg, og befolkingen vurdere fra dag til dag hvilket parti som de vil stemme på. Den mest aktuelle saken som er i fokus for tiden er klimasaken, mye basert på den klimarapporten som kom for kort tid tilbake.

De aller fleste er enige om at det må iverksettes klimatiltak for å løse de klimautfordringer som finnes. Noen politiske partier vil avvikle norsk olje- og gassproduksjon mens andre vil ha en styrt avvikling. Noen vil stanse leting etter olje og gass mens andre vil fortsette å lete.

Klimatiltak vil være viktig for fremtiden, men tiltaka må ikke undergrave de muligheter vi har innen olje- og gassnæringen eller de muligheter vi har for å produsere nye mineraler gjennom gruvedrift. For olje- og gassindustrien vil i mange år fortsette å gi oss kjempestore inntekter, som igjen vil sikre oss et fremtidig godt velferdssystem. En eventuell gruvedrift for å utvinne mineraler vil være en ny industri som også vil gi den norske befolkning store inntekter.

Vi må videreutvikle, ikke avvikle norsk olje- og gassindustri. En avvikling av norsk olje- og gassindustri vil være et «selvskudd» som vil såre vårt velferdssamfunn enormt. Om Norge avvikler så vil andre land øke sin produksjon. Det vil være logisk.

Jordens befolkning består av opp mot 8.000 millioner mennesker, og i Norge har vi en befolkning i overkant av 5 millioner dvs. 0,0625 % av verdens befolkning. Norge produserer kun ca. 2-3 % av verdens olje- og gassproduksjon. Dette setter Norge i et perspektiv, og viser at de største utfordringene finnes ute i den store verden. Det betyr ikke at Norge ikke skal omstille seg, men dog.

Det er viktig å være klar over at verdens energibehov vil øke pga. velferdsutvikling som forventes blant annet i mange u-land. Derfor vil olje og gass også i mange år være viktig som energiløsning på vår klode. Sammen med andre energiløsninger vil olje og gass være nødvendig for å videreutvikle blant annet u-landa. I tillegg benyttes olje i industrien og til utvikling av mange industriprodukter, og som forventes å øke globalt.

Norsk olje- og gassproduksjon er noe av det mest klima- og miljøvennlige av olje- og gassproduserende land i verden, og da vil det være viktig at norsk produksjon velges fremfor mere miljø- og klimaskadelige produksjoner i andre deler av verden. For olje og gass vil fortsatt måtte produseres pga. etterspørselen globalt.

Hvordan klimaproblematikken skal løses vil baseres på flere hensyn, men en politikk som sikrer olje- og gassnæringen samtidig som en sikrer en grønn omstilling vil være riktig politisk retning for fremtiden. Vi må derfor satse på ny grønn industri og iverksette klimatiltak over hele linja, men samtidig sikre olje- og gassnæringen sammen med en nyutvikling av gruvedrift som utvinner mineraler.


Det er ikke motstridende å satse på å videreutvikle vår olje- og gassnæring samtidig som vi skal utvikle ny grønn industri. Begge er avhengige av hverandre. Vi trenger olje- og gassindustrien i mange år, og en avvikling vil nesten være det samme som «å sage av den greinen en sitter på».

Alle er opprørt over de klimaendringene som pågår og de rapporter som kommer fra forskere. De aller fleste politiske partier tar dette innover seg og har sine løsninger på hvordan dette skal løses.

Men skal klimautfordringene på vår klode løses så må dette ses i en globalt perspektiv. Om Norge avvikler olje- og gassindustrien og stanser utvinning av gruvedrift så betyr det svært lite i en global sammenheng. Men det betyr svært mye for norsk økonomi, og da i negativ retning. Med en avvikling vil vi miste enormt store inntekter uten at vår avvikling vil bety noe klimamessig i den globale sammenheng. Det betyr ikke at vi ikke skal gjennomføre en grønn omstilling, men en omstilling må baseres på flere hensyn.

Derfor må olje- og gassnæringen videreutvikles, ikke avvikles!