Avviser Eramet-konflikt

Eramet Kvinesdal har klaget på eiendomsskatten fra Kvinesdal kommune og mener skattegrunnlaget er for høyt.