Bade-ulykken: – Vi tar dette på største alvor

Kvinesdal-ordføreren vil jobbe med å kartlegge hva som skjedde, og påpeker at dette er en viktig sak for kommunen.