Alle badeplasser skal registreres

Av

Miljøverndirektoratet skal registrere alle badeplasser i Norge.