Beboere innkaller til bro-møte før jul

På vegne av beboere på Lende og Sira Gard samt Bakke IF har Rolv Lende bedt ordføreren på til et møte i Bakke IF sine klubblokaler før jul.