Gå til sidens hovedinnhold

Bakke bro er Norges eldste hengebro for veitrafikk. Ingeniør og veimester Georg Daniel Barth Johnson i Agder konstruerte broen etter en studiereise til England i 1838. Broen ble åpnet i 1844 som en del av Vestlandske hovedvei mellom hovedstaden og Stavanger. Veien videre deler seg, slik at en enten kan reise til gårdene på vestsiden av Sirdalsvatnet, eller dra over Tronåsen vestover. Traséen var en del av indre postvei til Stavanger. I 1946 ble hovedveien lagt om til den gamle jernbanetraséen langs Lundevatn, og fra 1950-årene måtte busspassasjerer gå over broen i stedet for å bli kjørt. Broen er nå markert som severdighet ved E39 sammen med Tronåsveien.

Bakke bro

Artikkelen er over 1 år gammel