DET 100 prosent statlig eide selskapet Bane NOR ønsker å kvitte seg med den fredede Flekkefjordbanen og eiendommene som hører til. Da Riksantikvaren i sin tid fredet sidelinjen fra Sira til Flekkefjord sentrum, trodde vi at banen ville være sikret for evig og alltid. Gjennom mange år har Flekkefjordbanens Venner jobbet aktivt for å holde i gang aktiviteten på banen. Nå vil ikke lenger Bane NOR bruke penger på vedlikehold. Aller helst vil de altså selge hele sulamitten og la andre påta seg vedlikeholdsansvaret. I virkeligheten er dette en ansvarsfraskrivelse som ikke ligner noe som helst.

FLEKKEFJORDBANEN ER et unikt byggverk og en bane som fremstår som helt spesiell og som gjorde at Riksantikvaren i sin tid valgte å frede den. Bevaring av banen gjennom aktiv bruk har vært selve gjennomgangsmelodien. Riksantikvaren som er et statlig foretak møter altså Bane NOR som er et annet statlig foretak, der disse to ikke akkurat ser ut til å være enige. Dersom Bane NOR får det som de vil, kan vedlikeholdet av banen opphøre og selve banelegemet råtne på rot. Så sant de ikke klarer å selge banen og overlate vedlikeholdet til andre.

MEN I dette tilfelle er det viktig å holde tungen rett i munnen. Flekkefjordbanens Venner og Flekkefjord kommune er aktører som sikkert bli ansett som aktuelle kjøpere. Men i et slikt kjøp, følger det med et vedlikeholdsansvar som kommer til å koste aktørene dyrt i årene fremover. Og akkurat det er svært lite ønskelig bruk av kommunale midler.

STATEN MÅ som eier av Bane NOR og Riksantikvaren ta på seg bevaringsansvaret og bygge opp omkring bruken som allerede er der i dag. Og aller helst burde staten påta seg et enda større ansvar i forhold til drifting av sidelinjen. Skal drømmen om å få togtrafikk på banen gå i oppfyllelse, må staten ikke fremstå som en dårlig samarbeidspartner. Her forventer vi at både samferdselsministeren og ikke minst kulturministeren er sitt ansvar bevisst og ser på Flekkefjordbanen som et viktig kultur- og samferdselshistorisk objekt.