Bankene må følge opp nå

 *** Local Caption *** rentereduksjon 
rente

rentenedsettelse

*** Local Caption *** rentereduksjon rente rentenedsettelse Foto:

DEL

MeningerFOR HALVANNEN uke siden ble styringsrenten fra Norges Bank satt ned med 0,5 prosent til 1 prosent. Det skjedde utenom tur, og var et grep for å redusere skadevirkningene av de tiltak regjeringen satte i verk dagen før. Fredag i forrige uke kom et nytt rentekutt fra Norges Bank. Sentralbanken kuttet renten med 0,75 prosent, slik at styringsrenten i Norge nå er på 0,25 prosent. Aldri i moderne historie har renten vært så lav.

DETTE ER rentekutt som gjøres for å bidra til å redusere fallet i norsk økonomi. Og det er i tillegg et grep for å hjelpe nordmenn i en vanskelig periode. For mange som i dag blir permittert er dette grep som gjør at man kan klare seg på mindre penger i løpet av en måned. Men det fordrer at banker og andre finansinstitusjoner kaster seg rundt og følger opp de rentekutt som er kommet fra Norges Bank. Noen har gjort det, andre sitter på gjerdet. Dette er ikke tiden for gjerdesitting.

BANKENE HAR et stort samfunnsansvar og har fått nye regler på forholde seg til av myndighetene. Spesielt sparebankvesenet er i en særstilling der de ikke har eiere som forlanger utbytte. Det gjør at sparebankene må stille seg i spissen for den dugnaden som hele Norge er en del av. Her skal alle bidra – og de som selv er permitterte, søker å gjøre gode ting for andre i en krevende tid. Det betyr at bankene må være sitt ansvar bevisst – og gjøre hverdagen mindre bekymringsfull enn den ellers ville ha vært.

DET ER utvilsomt krevende tider for alle. Svært mange mennesker opplever – kanskje for første gang – å bli permittert. De møter et offentlig hjelpeapparat gjennom Nav – og det er ikke enkelt for mennesker som hele sitt liv har klart seg uten hjelp. Men heller ikke det er noe å skamme seg over. Her er det et system som skal gjøre at ingen faller utenfor, selv mens koronaviruset herjer i land og riker.

Artikkeltags