Bærekraft er et tema som stadig blir mer aktuelt. Både kunder, investorer og myndigheter stiller stadig større forventninger til at bedrifter og organisasjoner skal ha større fokus på bærekraft.

– Omstillingen i finanssektoren er en sentral nøkkel til økt omstilling i næringslivet for å kunne nå de målsetningene som er satt i forhold til å omstille oss til et lavutslippssamfunn, innledet adm. banksjef, Heidi Nag Flikka.

Flekkefjord Sparebank, Lister Nyskaping og BDO inviterte onsdag kveld til seminar om bærekraftig utvikling. Konferansier Heidi Nag Flikka åpnet seminaret med en introduksjon til temaet og dagens situasjon for bærekraft i finansnæringen, før Partner i BDO, Tanja Erichsen, fortsatte med å gi sine betraktninger på bærekraft og miljøledelse i et økonomisk perspektiv.

Erfaringer fra næringslivet

Vidar Torsøe fra Green Yard tok over talestolen og fikk med deltakerne på Green Yard sin reise om hvordan de har klart å gjøre sirkulær økonomi om til en forretningsidé. Torsøe presenterte Green Yards visjon, som er å være det grønneste alternativet i branjsen, og hvordan de jobber for å være mest mulig bærekraftig.

Avslutningsvis fortalte Rune Heimstad, partner og eier i Fair Group, om hvordan de har arbeidet for å presse en hel inkassobransje til å jobbe mer bærekraftig.