Norges Autobil-Forbund (NAF) og politikontakten i Lund Svein Arild Bringedal lærte alle ungene i 2. og 3. klasse, i Lund bruken av refleks og refleksvest.

På en mørklagt vei, på Hove i Hovsherad, fikk ungene se tydelig hvor nyttig det er å bruke refleks, både når vi går og sykler. Mørket hadde senket seg over bygda og ungene fikk et realistisk bilde av hvordan det er på en mørklagt kveld eller morgen.

Politikontakt Svein Arild Bringedal forklarte, og ungene svarte engasjert på spørsmål. Hvert år holder NAF avdeling Egersund og Dalane kurs for de minste trafikkantene.

Nyttig lærdom for hvordan man skal ferdes i trafikken var det også for foreldre, som var tilstede denne kvelden. Da avisen Agder var tilstede, var hele 60 unge fra Lund som fikk opplæring.

Og det var tydelig at barna lærte mye nyttig kunnskap. For her så de med all tydelighet viktigheten av å bruke skikkelig refleks på begge sider, så man blir synlig fra flere kanter, og god refleksvest.

Etter endt kursing fikk ungene flotte reflekser av NAFs representanter Svein Litlehei, Torfinn Gyland og Gunvald Surdal. Et godt tilbud, som de ungene får helt gratis. Både politikontakten og representerene fra NAF gjør dette helt på frivillig basis.

Selmer Litlehei, Hanna Gyland og Magne M. Hetlelid var også med som frivillige.