Gå til sidens hovedinnhold

Barnas beste – ny alkoholstrategi

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De voksnes ønske om å drikke alkohol skal aldri settes over barns behov for en trygg oppvekst.

Regjeringens alkoholstrategi er nylig lagt frem. Den skal møte noen av utfordringene som følger med alkohol og skadevirkningene av alkoholmisbruk. KrF har vært sterkt delaktig i denne strategien.

Hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk ligger fast i den nye strategiplanen, og KrF gjør nå enda mer for å bevege norsk alkoholpolitikk i en mer solidarisk retning. Solidaritet med de svakeste; de som lider av alkoholmisbruk.

BARNA: Mange klarer å håndtere eget alkoholbruk på en god måte. KrFs alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem, men for dem som sliter med alkohol og menneskene rundt dem. Og ikke minst- barna våre. 90.000 barn i Norge vokser opp med en forelder som drikker for mye. Derfor er det viktig for KrF å beskytte alle arenaer hvor barn og unge er til stede fra alkohol.

HELSEHJELP: De unge som har vært til behandling for alkoholskader skal nå få tilbud om samtale og videre oppfølging av kvalifisert personell og leger. Fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer skal økes med bl.a. gode kartleggingsverktøy slik at flere med sine alkoholproblemer kan oppdages for å få hjelp tidligere. KrF anbefaler også å innføre merking på alkoholholdige drikker for å advare mot skadelig bruk.

ARBEIDSPLASSEN: Det vil bli etablert et samarbeid med partene i arbeidslivet om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet samt verdien av alkoholfrie arenaer. Først vil regjeringen be Helsedirektoratet om å invitere arbeidslivets parter til et toppmøte om rus og arbeidsliv våren 2021 for å snakke om denne utfordringen og hvilke tiltak som er viktige.

Denne strategien er et godt eksempel på hva KrF vil med norsk alkoholpolitikk, og hva det betyr at KrF er med og bestemmer. Dette er en strategi til barnas beste, men som også søker å hjelpe de som allerede er fanget i et misbruk.

AV-OG-TIL KOMMUNE: Her lokalt har Flekkefjord KrF fått til et enstemmig vedtak for at alle idrettsarrangementer på idrettsanlegg skal være alkoholfrie og for at Flekkefjord blir en Av-og-til kommune. Dette er gode avgjørelser for å nå de målene vi har satt i forhold til skadevirkningen av alkoholmisbruk, ikke minst overfor barn. Flekkefjord kommune vil med dette prioritere en satsing på alkoholforebygging der vi skal sette lokale mål, tiltak og handlingsplaner for alkoholvett.

Det er nå viktig å sikre et sterkt KrF også etter høstens valg da KrF er det partiet med tydeligst og mest solidarisk politikk knyttet til alkoholmisbruk. KrF har klare politiske tiltak for forebygging mot misbruk, og oppfølging av de med alkoholproblemer, som beskytter pårørende samt barna våre mot ødeleggende og traumatiserende hendelser.