Etterlyser statlig garanti for barnevernsutgifter

Sokndal kommune har kommet med flere kommentarer til forslag til ny barnevernslov.