Båtskader for 211 millioner kroner

Av

Havari utgjør halvparten av alle båtskader, og mange gjelder grunnstøtinger. Erstatninger for båtskader kom samlet på 211 millioner kroner i første halvår.