Gå til sidens hovedinnhold

Bedre økonomi for pensjonister

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I pensjonsreformen fra 2011 skulle pensjonistene få samme tillegg som lønnsmottakere, men fratrukket 0,75%. Dette har ført til at pensjonistene har fått redusert kjøpekraft i hele 5 av de siste 6 årene.

Etter fjorårets pensjonsopplegg tok Pensjonistforbundet sentralt kontakt med partiene på Stortinget for om mulig å få endringer. Dette for å unngå redusert kjøpekraft også i årene framover.

Nå har Stortinget vedtatt:

- Bedre pensjonsregulering: pensjonene skal nå øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

- Mer penger til enslige pensjonister.

- Sterkere forhandlingsrettigheter.

Dette er godt nytt for oss pensjonister, og er også viktige saker som Pensjonistforbundet har jobbet for i flere år. Det stor glede i Pensjonistforbundet, og resultatet viser også at organisasjonen gjør en viktig jobb for dagens pensjonister. Derfor er det også viktig at flere pensjonister støtter opp om organisasjonen som medlemmer. Da vil vi kunne få enda flere gjennomslag for aktuelle saker for oss, og dermed et mer aldersvennlig samfunn.