Hvert år gjennomfører NAV gjennomfører en bedriftsundersøkelse i hele landet. Dette gjør vi for å kartlegge hvordan framtidsutsiktene er, og hvordan etterspørselen etter arbeidskraft vil være framover.

I år har Nav spurt 1100 bedrifter i Agder. 822 har svart. Hver fjerde bedrift svarer at de har utfordringer med å få tak i riktig arbeidskraft. 15 prosent sier de ikke har lyktes i å finne kvalifisert arbeidskraft. Mens ni prosent sier at de ikke fikk ansatt noen med rett kompetanse, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse.

Helse sliter mest

Aller størst mangel på kvalifisert arbeidskraft er det i bransjene helse- og sosialtjenester, med 1100 personer, bygg- og anlegg, med 650 personer, og varehandel og motorvognreparasjoner, med 335 personer.

Yrkene med størst mangel på arbeidskraft er sykepleiere, tømrere og snekkere. Den øvrige mangelen er fordelt på veldig mange ulike yrker. Om lag 60 prosent av stillingene kan man kvalifisere seg til ved yrkesfaglig utdanning.

«Varslet krise»

Siden 2015 har NAVs bedriftsundersøkelse vist en stor økning i mangelen på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre - fra 2600 i 2015 til 6600 i dag.

– Vi skal fortsatt jobbe aktivt inn mot myndigheter og samarbeide med andre profesjoner i helsevesenet for en bedre oppgavedeling. Og vi må få tatt i bruk teknologi på en måte som frigir sykepleierkapasitet. Men det er ingen vei utenom at lønna må opp og belastningen må ned. En av fem forlater yrket de første ti årene etter endt utdanning, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre som Riksrevisjonen i 2019. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer. Det er ikke etisk i en situasjon der alle land i Europa og verden mangler sykepleiere, og heller ingen farbar vei for Norge. Vi skal ha en god beredskap i eget helsevesen og likeverdige helsetjenester over hele landet. Det er et politisk ansvar.

Lærlinger

Av 822 bedrifter som svarte på bedriftsundersøkelsen opplyseses det at:

  • 179 bedrifter at de har lærlinger (22 %)
  • 161 (20 %) av bedriftene kan ta inn flere lærlinger.
  • 132 (16%) av bedriftene kan ta inn lærlinger med ekstra behov for tilrettelegging og oppfølging.