Vi blir færre flekkefjæringer, kvindøler, sirdøler, lunddøler og sokndøler

Antall innbyggere i Flekkefjord har fra 1. januar og frem til 1. oktober gått ned med 31. Tilbakegangen gjelder også de øvrige av Agders dekningskommuner.