Gå til sidens hovedinnhold

Behandlingen av flerbrukshall-saken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev

Saken blir behandlet som om den er ihht, vedtak februar 2020, men det stemmer ikke.

Fra bystyrets vedtak februar 2020: Den kommunale delen av opsjon 3 utvidelse av fotballhall på kr 3 565 600,- tas foreløpig av reserveposten i hovedentreprisen. Skulle det senere i prosjektet vise seg at avsatt reservepost ikke er nok og byggekomiteen ber om utvidet ramme, er bystyret klar til å utvide denne posten med inntil kr 3 565 000,- finansiert enten fra fond eller låneopptak ...

Vedtaket er klart: Det skal bevilges kr 3 565 600,- hvis det skulle vise seg nødvendig at de ev. senere i prosjektet må styrke reserven.

Problemet oppstår når Byggekomiteen overfor Bystyret later som de fremdeles styrer etter vedtaket fra februar i år og sier det er nødvendig å styrke reserven allerede nå. Store deler av grunnen til at reserven må styrkes er jo at Byggekomiteen drar inn igjen ting slik som Garderober, Skillevegger etc. etc. som det ikke var økonomi til å ha med når Bystyret gjorde sitt vedtak i Februar 2020. Det er jo nettopp dette sammen med feilposteringen som ble gjort når Byggekomiteen selv sa at de hadde brukt / avsatt omtrent halve reserven før byggingen startet som er forklaringen hvorfor Byggekomiteen trenger 3,6 millioner nå.

Sagt på en annen måte: Hvis Byggekomiteen hadde rettet opp i sin egen feilposteringen og flyttet dette fra reserven og over til den spesialdesignede posten som de selv har lagt pga. anbudet var for høyt som heter

: Innsparing pga. for høyt anbud. Da ville dette ført til at Reserven/ Uforutsett Posten hadde økt.

Hvis de i tillegg hadde tatt ut igjen Garderober, Skillevegger etc. etc. som Bystyret ikke fant rom for i sitt Vedtak i Februar. Da ville prosjektet igjen blitt likt som det Bystyret vedtok i februar. Da ville dere oppdaget at reserveposten hadde økt enda mer og at den fremdeles er mer enn stor nok på dette tidspunktet i prosjektet.

Dermed er bevilgningen på 3,6 millioner helt unødvendig. Da hadde ikke denne bevilgningen vært på sakskartet til Bystyret engang så tidlig i prosjektet.

Hva gjør dere da hvis det mot slutten av prosjektet skulle vise seg nødvendig å bruke hele eller deler av de 3,6 millionene fra vedtak februar i år. Dere har jo allerede brukt dem på helt andre ting enn de var tiltenkt. Da må dere selvfølgelig bevilge enda mer penger.

Fra Bystyrets vedtak februar 2020: Bystyret er kjent med at idretten i Flekkefjord fremdeles arbeider med å få inn sponsorer til prosjektet. De sponsormidler som idretten eventuelt skulle få til opsjon for utvidelse av fotballhallen, går til fratrekk fra resterende beløp for opsjon på kr 3 565 000,- ...

Her er det skapt en forventning til Bystyret om at idretten jobber med å få inn penger som ev. skal gå til fratrekk fra de 3 560 000,- kronene: Det blir litt underlig når dere nå bevilger et beløp som er litt høyere. (3,6 millioner.)

Kan virke som hele dette punktet er glemt siden jeg ikke fikk med meg noen status på dette arbeidet.

Det dere heller burde hatt fokus på er følgende:

Når jeg går inn i planverket til Kommunen og sammenligner dagens situasjon med for ca. 1 år siden kommer jeg frem til følgende:

Flerbrukshall: Da 80 millioner. Nå 83,6 millioner

Promilleveien: Da 7 millioner Nå 12,5 millioner

Parkering : Da 0 millioner Nå 0,7 millioner

Sannheten er at dere nå midt i en kommunal hestekur med innsparinger bruker ca. 10 millioner kroner mer en dere selv hadde som et absolutt tak for ca. 1 år siden. Da hjelper det ikke å si at det er et annet prosjekt etc. For det er uansett kommunen som skal betale om dere lager 1 eller 10 prosjekt.

Ikke nok med det: I tillegg er Reserven/ Uforutsett posten kunstig lav av grunnene jeg har nevnt ovenfor, noe som igjen øker faren dramatisk for senere tilleggsbevilgninger.

Hvis dette er gjennomgangsmelodien i alle saker Bystyret behandler så er det jo lett å forstå at Bystyret må spare 15 millioner på drift.

KrF fremmet et forslag om at Reserven/ uforutsett posten måtte brukes til det den var tiltenkt nemlig uforutsette ting som måtte dukke opp. De som stemte for dette forslaget kan i mine øyne stå med rak rygg.

KrF ble nedstemt fordi flertallet i Bystyret helt plutselig ville bruke reserven / Uforutsett posten til noe helt annet enn den var tiltenkt.

Møtets beste sitat mener jeg kom fra Glenn Tønnessen KrF: Jeg vet ikke hva vi tror på da. Jeg tror, men ikke på sånt.

Det blir nok en flott hall for Flekkefjord. Det er også veldig mange som fortjener ros for en utrettelig innsats de har nedlagt for å få dette til. Det er ikke det jeg kritiserer i dette innlegget, men saksbehandlingen.