I FORBINDELSE med vår omtale av sluttregnskapet etter konkursen på Simek i 2018, tar banksjef Heidi Nag Flikka opp behovet for mer risikovennlig kapital. Å ha mer risikovennlig kapital tilgjengelig, vil være helt avgjørende for at vår del av landet skal utvikle seg med flere arbeidsplasser og større bosetting. Banksjefen svarer i Agder på en utfordring som administrerende direktør Hans Jørgen Fedog på Green yard kom med allerede ved årsskiftet.

BANKSJEFEN ER enig i at det er behov for risikokapital for å kunne skape en ønsket vekst i vår region. Det finnes mange muligheter lokalt. Vi ligger nær store sentra og vi har også nærhet til kontinentet. I løpet av noen år vil utbygging av havvind ta til for alvor – og den blå næringen er allerede godt etablert. Vi skal ta del i det grønne skiftet, enten det er i form av lokasjoner for batterifabrikker, produksjon av vindturbiner og andre interessante etableringer.

BANKENE MÅ selv være villig til å sette av risikokapital – og ta større, men ikke dumdristige sjanser. Staten må i enda større grad ta et ansvar for å sette risikokapital til rådighet, ikke minst i distriktene, der man har som offisiell politikk å vokse seg sterkere. Skal det skje må det være flere bedrifter som kan gi interessante arbeidsplasser. Dette er ikke nye toner. Tvert imot har dette vært uttalt i det uendelige. Men for å få det til, må man ha et system som er smidig og tilgjengelig – og som ikke krever høyere utdannelse i utfylling av kompliserte skjemaer.

BANKENE HAR et samfunnsansvar og skal ta sjanser. De skal tape penger fra tid til annen. Gjør de ikke det, er de åpenbart altfor forsiktige. Bankene er en del av virkemiddelapparatet for etablerere. Men eksterne investorer og nasjonale støtteordninger er svært viktige faktorer for å lykkes.

I LØPET av noen år står ny, firefelts motorvei ferdig mellom Kristiansand og Stavanger. Da finnes det to muligheter: Enten blir den brukt til å komme seg raskest mulig mellom de to byene – ellers så gir det uante muligheter for vekst og utvikling. Det er alternativt to vi ønsker oss – og det er det vi må jobbe for i årene som kommer.