Gå til sidens hovedinnhold

Ber NVE si nei til forlenget frist: «De får sette opp de møllene de rekker på Buheii før fristen går ut»

Flertallet i forvaltningsutvalget i Kvinesdal og formannskapet i Sirdal gav i dag en negativ uttalelse til at Buheii skal få «korona-utsettelse» for å sette vindkraftverket i drift.

For abonnenter

Fristen for å ha hele Buheii vindkraftverk i drift er 31. desember i år og ferdigstillelsesdato for turbinleverandøren var 20. oktober. Leverandøren ligger om lag en måned etter opprinnelig plan og i slutten av juni søkte Buheii vindkraftverk myndighetene om utsatt frist til 30. juni 2022 i tilfelle høstens vind og vintervær kommer så tidlig at noe montering må utsettes til våren 2022.

– Slik det ser ut nå mener vi at vi skal klare å ferdigstille vindparken i år, men det har vært - og er fortsatt utfordringer med innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Søknad om utsatt frist må sendes minimum et halvt år i forkant. Selv om det ser ut som vi kan klare å ferdigstille parken i år, kan vi ikke utelukke ytterligere forsinkelser på grunn av pandemien eller andre uforutsette ting. Vi valgte derfor å sende inn søknaden nå, forklarte daglig leder Leon Eliassen Notkevich for Buheii vindpark til Agder før sommerferien.

Les også

Turbinene reiser seg: – Buheii er snart klar til å levere sin første vindkraft

Høringsrunde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring søknad enfra Buheii Vindkraft AS om utsatt frist for å sette vindkraftverket i Kvinesdal i drift. På grunn av koronasituasjonen søker Buheii Vindkraft om et halvt års utsettelse, fra 31. desember 2021 til 30. juni 2022.

Kommunedirektøren i Kvinesdal kommune stilte seg positiv til søknaden, og foreslo at politikerne skulle si ja til å akseptere utsettelsen i sin innstilling til forvaltningsutvalget.

Kvinesdal Frp fremmet i dagens møte følgende forslag:

«Forvaltningsutvalget er ikke enige i Rådmannens forslag til vedtak og saken oversendes derfor til Kommunestyret for behandling og avgjørelse av endelig vedtak.»

Kvinesdal Sp fremmet følgende forslag til vedtak: «NVE sendte tidligere ut brev om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021. Konsesjon for Buheii vindkraftverk ble gitt 17.09.2015. Kvinesdal kommune mener at det ikke er grunnlag for at Buheii Vindkraft AS skal få utsatt frist for å sette kraftverket i drift.»

Kvinesdal Frp trakk sitt forslag. Under voteringen ble Senterpartiet sitt forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Ap, H).

Sirdal sa også nei

Rådmannen i Sirdal anbefalte en høringsuttalelse om at «Sirdal kommune har ingen innvendingar mot at fristen for å setje i drift vindkraftverket vert forlenga av omsyn til forseinkingar som har oppstått som følgje av koronasituasjonen», men også formannskapet i Sirdal mener den opprinnelige fristen skal overholdes. Et fellesforslag om dette fra Ap og Frp/ Sirdalslisten ble vedtatt med fire mot tre stemmer (H, Sp og KrF).

– Hvorfor skal vi behandle den saken. Vi var vel bare høringsinstans til konsesjon i sin tid, sa varaordfører Isak Liland (H)

Konstituert rådmann John Birkeland svarte at saken nok kunne vært tatt administrativt.

– De får sette opp de møllene de rekker på Buheii før fristen går ut. Vi er negative til utsatt frist, sa Morten Ovedal Frp/ Sirdalslisten.

– Vi mener også de bør forholde seg til de tillatelser og frister som er gitt. Det er de myndigheter som fatter avgjørelse som avgjør dette, men som høringsinstans sier vi at frister som er satt må man forholde seg til, fremholdt ordfører Jonny Liland (Ap).

– Jeg går for forslag til vedtak fra rådmannen. Det er en lovlig gitt konsesjon. Det at det er noe som må endres underveis er normalt i alle prosjekter. Forslaget fra rådmannen er helt kurant mener jeg, sa Isak Liland (H)

– Jeg støtter ordføreren. Vi i arbeiderpartiet mener frister skal holdes. Vi har i flere runder sagt nei til Buheii. Om staten velger å forlenge fristen er det så sin sak, men jeg er ikke positiv til forlengelse av fristen, påpekte Rolv Guddal (Ap) før Ap og Frp lagde sitt fellesforslag om at formannskapet i Sirdal mener den opprinnelige fristen skal overholdes.

Les også

Foreslår å støtte utsettelse av vindkraft-start på Buheii: – Det er rimelig at fristen utsettes

Les også

Ønsker at Buheii skal kunne brukes av turgåere og syklister

Les også

Demonstrerte på veien til Buheii: – Vi tar anmeldelse og bøter med knusende ro

Les også

Transporten i gang igjen: – Menneskelig svikt årsak til uhell med trailer

Les også

De første delene til vindturbinene på vei til Buheii

Les også

Milionene ruller inn i e-skatt på trafoer, ledninger og vindmøller

Les også

Mer penger å få for vindkraft-kommuner