Gå til sidens hovedinnhold

Beredskapskritikken rammer mange tidligere regjeringer

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DEN TIL enhver tid sittende regjering og regjeringssjef sitter med det konstitusjonelle ansvaret når noe går galt. Men det reelle ansvaret rammer langt flere og bredere enn man kan få inntrykk av når man leser og hører kommentarer etter at den første Koronakommisjonen la frem sine konklusjoner onsdag. For det er ingen tvil om at Norge på ingen måte var forberedt på det som skulle komme i fjor vinter. Ansvaret ligger hos regjeringen, men kritikken som kommer fra opposisjonen gjør ikke nevneverdig inntrykk. Her er det et kollektivt ansvar fra mange tiår tilbake i tid.

FOR LA det være fullstendig klart: Koronapandemien har satt fingeren på kritiske punkter i det norske samfunnet. Det går både på beredskapslager av mat og medisiner, men også på kapasitet, ikke minst knyttet til intensivplasser på våre sykehus. Det går på organiseringen av helsevesenet, i den forstand at behovet for mindre enheter er viktigere enn å samle helsehjelpen i store og tunge mastodonter.

NETTOPP DET vi har sett og lært er det viktigste vi tar med oss fra koronapandemien. Derfor er kommisjonens konklusjoner først og fremst en arbeidsliste, som peker på ting i våre beredskapsplaner som må forbedres. At vi ikke var forberedt på nettopp en verdensomspennende pandemi er lett å forstå. Ingen trodde at en slik situasjon noen gang skulle oppstå. Men nå vet vi, og nå må vi rigge oss for fremtidige kriser av samme slagsen som den vi har stått i det seneste året.

I KLARTEKST betyr det at vi for fremtiden ikke må overlate samfunnsplanlegging og samfunnsberedskap til for mange økonomer. Vi må rigge oss for fremtidens kriser ut fra sunn fornuft. Pandemien har ikke gitt oss et bedre helsevesen, men har pekt på de største svakhetene ved det. Det må politikerne gripe fatt i umiddelbart, for eksempel det faktum at antall intensivplasser på norske sykehus totalt sett ikke teller med enn 280 plasser. Finanskrisen førte til mer robuste banker. 22. juli ga oss bedre sikkerhetsberedskap. Da bør pandemien gi oss et bedre helsevesen, over hele landet.

NETTOPP DETTE burde et samlet politikerkorps være opptatt av. Så tåler Erna Solberg og hennes regjering godt den kritikken som kom på onsdag. Men opposisjonen må kjenne sin besøkelsestid. Hovmod står fort for fall.