Beslag av flere teiner og garn

Politiet og Statens Naturoppsyn har gjort beslag i både garn og teiner som ikke er satt ut forskriftsmessig,