REKTOREN VED Flekkefjord videregående skole har skapt ny usikkerhet omkring skolens avdeling i Kvinesdal. Rektor Tor Inge Rake har igjen uttalt at skoleledelsen anbefaler å legge ned videregående skole i Kvinesdal, og samle alt under ett tak i Flekkefjord. Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er uenig i konklusjonen og reagerer på måten mulighetsstudiet har blitt gjennomført på.

I DISSE tider der vi har en regjering som har gått til valg på å ta hele landet i bruk er det relativt umusikalsk å fremme et slikt forslag. Å stenge dørene for det videregående skole-tilbudet i Kvinesdal vil være det motsatte av hva sentrale myndigheter nå tar til orde for. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe der man spilt inn flere tanker om hvordan Kvinesdal-skolen kan utvikle seg, og tilby elevene et godt fagmiljø, som kan bøte på noen av utfordringene Rake peker på.

PROBLEMET MED den type utspill som rektoren kommer med er at det skaper mer usikkerhet og mer frustrasjon som gjør at godt kvalifisert arbeidskraft søker seg bort fra skolen. Og dermed kan en krise ved den videregående skoleavdelingen i Kvinesdal bli selvforsterkende. Dette minner oss om de utallige kampene som har vært ført mot sykehusledelsen, iallfall inntil tidligere helseminister Bent Høie satte ned foten og fredet sykehuset.

RAPPORTEN FRA arbeidsgruppen skal behandles i administrasjonen i fylket før endelig avgjørelse vedtas av fylkespolitikerne. Det er i fylkestinget det endelige slaget står. Vi vil imidlertid anbefale Kvinesdal nå å søke alliansepartnere i nabokommuner og næringslivet, slik at man ikke bygger ned mer av tilbudet vi har i utkanten av et mye større Agder enn det Vest-Agder var. Fylkespolitikerne må ta en klok beslutning i denne saken.

FOR KVINESDAL betyr skolen mye. Det er snakk om arbeidsplasser, men det er også enormt viktig for ungdomsmiljøet. Bygget er litt utgått på dato, men man har muligheter for utbedringer og modernisering. Legger man ned skolen er det ikke bare de 10–15 arbeidsplassene, man legger ned kultur og tilbud i Kvinesdal som plass. Det gir et signal at Kvinesdal er et sted man kan være til man er 15–16 år. Derfor må vi slå ring om skoleavdelingen i Kvinesdal.