Bevar skolen i Kvinesdal!

Av
DEL

MeningerIGJEN ER diskusjonen i gang om den gamle Husmorskolen i Kvinesdal. Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal kan fort bli taperen i arbeidet med den nye skoleplanen for Agder – og dette bare et halvt år etter at den nye fylkeskommunen så dagens lys. Fylkespolitikerne i et samlet Agder gjorde det klart at de skulle ta hele det nye fylket i bruk.

FRA REKTORS side blir det argumentert med lave søkertall og at man må samle fagmiljøet på en enhet som kan bli større, altså Flekkefjord videregående skole på Uenes. Vi hører ekkoet av argumentasjonen da fagmiljøene og administrasjonen ønsket å samle sykehusfunksjoner i Kristiansand. Det er lett å la seg målbinde av den type argumentasjon. Men det er lov til å se det store bildet når slike saker blir diskutert.

SKOLEN I Kvinesdal har lange tradisjoner og har gitt et godt skoletilbud til elever fra hele regionen. Skolen trenger naturligvis en oppgradering, men det er først og fremst lærerkreftene som er viktige. På skolen i Kvinesdal er det dedikerte lærerkrefter som gjør en flott jobb. Som samfunn må vi ta oss råd til å opprettholde de skoletilbudene som ikke er så store, men som likevel gir god undervisning. Skolen er viktig for Kvinesdal – som den er viktig for Flekkefjord.

OPPLÆRINGSPLASSER ER viktig. Det er helt korrekt. Og det er ikke sikkert at store opplæringsplasser er bedre enn små. Tvert imot. Skolen må prioriteres av fylkespolitikerne, og det må få på plass attraktive studieretninger på skolen. I tillegg bør politikerne i regionen gi Kvinesdal støtte i kravet om at skolen skal bevares, og aktivt jobbe med næringslivet i regionen for å sikre attraktive linjer som gir jobb og utviklingsmuligheter til skolens elever.

ALT I ALT og kort fortalt: Bevar skolen i Kvinesdal. Her må regionen stå samlet.

Artikkeltags