Biblioteket er godt brukt!

Bibliotekene har vært populære og hatt masse utlån i løpet av 2019.