– Jeg har egentlig ikke søkt om å få kalle meg Flekkefjords Vel som varaordfører og bystyrerepresentant. Jeg har bare meldt fra at jeg har meldt meg ut av KrF og at jeg holder på å etablere partiet Flekkefjords Vel. Søknad om å få representere det nye partiet kommer eventuelt senere, forklarte Birkeland et par ganger før han konstaterte at han var inhabil dersom bystyret skulle fortsette å diskutere refertsaken som en politisk sak om han.

Det var Svein Hobbesland (Ap) som la oppspillet til debatten.

– Jeg hører at Birkeland har etablert et nytt parti. Han er ikke valgt inn for dette. Det er misbruk av varaordfører rollen å presentere seg som varaordfører fra Flekkefjords Vel. Han bør presentere seg som uavhengig. Jeg ønsker at bystyret skal pålegge varaordfører å være uavhengig så lenge han ikke representerer et parti som er valgt inn med representanter i bystyret, sa Hobbesland.

Jan Erik Hogstad (Frp) viste til at Ivar Fidje Larsen fikk bytte fra Frp til Høyre i forrige periode.

– Jeg er enig med Hobbesland at man bør sitte som uavhengig, men det må gjelde alle som melder seg ut av et parti, påpekte Hogstad.

Både Jan Sigbjørnsen (H) og Ingrid Lian Lillehei (Ap) understrekte at Birkeland må kalle seg uavhengig til partiet er registrert og bystyret eventuelt har behandlet en søknad.

– Nå bruker vi bystyret til diskusjon uten innhold. Jeg forstår at Birkeland gjerne vil presentere sine partiplaner, men jeg synes vi skal slutte å lage sirkus, følge reglene og gå videre, sa Joe Rusi (Ap).

– Jeg har et alternativt forslag til Ap sitt forslag. Det er at: «Bystyret legger til grunn at Stian Birkeland er uavhengig representant og at han som varaordfører opptrer sådan.», sa ordfører Torbjørn Klungland (Frp).

– Da trekker jeg mitt forslag, sa Hobbesland

– Da har vi ett tilbakestående forslag, ...eh tilbakestående..., ja det var altså mitt forslag som gjenstår, sa Klungland.

Forslaget ble enstemmig vedtatt etter at latteren over ordførerens betegnelse av sitt eget forslag hadde lagt seg.

Adjektivet tilbakestående ble riktignok brukt om «den tilbagestaaende del av reisen», eller «det eneste tilbagestaaende alternativ» men da er vi tilbake på 1880-tallet.