Biskopens julehilsen

Av

– Når keisar Augustus påbyr at alle skal skrive seg inn i manntal, skriv samstundes Gud seg inn i historia vår ved at Jesus blir født som eit born. Det skriv biskop Stein Reinertsen i denne juleandakten som handlar om Guds lovnader om kjærleik slik det kjem fram i juleevangeliet.