Blå distriktspolitikk i revers!

I HJERTET AV LOKAL BLÅ NÆRING: Fra hovedbasen på Abelsnes er det ikke langt ut til MOWI sine oppdrettsanlegg.

I HJERTET AV LOKAL BLÅ NÆRING: Fra hovedbasen på Abelsnes er det ikke langt ut til MOWI sine oppdrettsanlegg. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2015 oppretta Stortinget et havbruksfond som fordeler inntektene fra nye konsesjoner og produksjonsavgift fra laks, aure og regnbueaure. For 2020 har oppdrettsselskapene betalt inn 6,8 milliarder til fondet for å få lov til å øke produksjonen. Fram til 2020 gikk 70% av inntektene til oppdrettskommunene, fylket 10% og staten 20%.

I vår fikk regjeringa støtte av Frp til en dramatisk og øyeblikkelig endring av inntektsfordelinga. Denne har gitt sterke reaksjoner langs kysten. Nå skal nemlig staten ta hele 60%! Dette betyr svære inntektstap for en rekke oppdrettskommuner. Nærøysund i Trøndelag taper f.eks 82 millioner og Senja 75 millioner!

Millionene fra Havbruksfondet har også vært svært kjærkomne for å opprettholde tjenestetilbudet i Flekkefjord. For 2020 taper Flekkefjord 18 millioner! Dette tapet, sammen med sviktende inntekter fra Agder Energi og store investeringer i kultursenter og idrettsanlegg vil kreve betydelige kutt i tjenestetilbudet.

Fra 2022 innføres riktignok en produksjonsavgift, som vil gi 500 millioner til oppdrettskommunene. Disse midlene kommer først etter to år, og vil langt fra kompensere for inntektstapet fra 2020.

Poenget med regjeringas oppdrettsregime er å stimulere til økt oppdrett langs hele kysten. Inntektene skal i større grad fordeles til de kommunene som ikke har oppdrettsanlegg.

Oppdrettskommunene har store utgifter for å legge til rette for oppdrettsanlegg. Anleggene båndlegger store kystområder som blir overgjødslet og skader villfisken. Rømming av oppdrettslaks er også en stor trussel mot norske villaksstammer. Staten må derfor sette strenge miljøstandarder og stimulere til ny bærekraftig teknologi, f.eks flytende tette eller landbaserte anlegg.

Høyrergjeringas drastiske omlegging av Havbruksfondet er et nytt, alvorlig angrep på distriktskomunene. Denne miljøfientlige sentraliseringspolitikken må vi få en slutt på, f.eks ved stortingsvalget til neste år.

Artikkeltags