Tyverimistenkte fengslet for fire uker

Tre tyverimistenkte menn fra Litauen er i Jæren tingrett varetektsfengslet for fire uker.