Blar opp tre mill. til ekstratiltak for flyktningebarn

Barnehagene og skolene i Flekkefjord har en utfordrende situasjon med oppfølging av flyktningebarn og kontakt med familiene når så mange av barna og familiene ikke behersker norsk.