Fikk tillatelse til oppdrettsanlegg for 200 tonn blåskjell pr. år

Fylkesmannen har gitt Listerskjell AS utslippstillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta.