Kan få 6.000 til blåskjell-prosjekt

Rådmannen i Kvinesdal foreslår at kommunen bevilger 6000 kroner til Listerskjell AS til gjennomføring av områdeanalyse for skjellanlegg.