Ble bedt om å veie sine ord som utvalgsleder etter harde utfall mot Buheii vindkraftverk

Flere i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ba utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen (Frp) veie sine ord etter harde utfall mot Buheii vindkraftverk, men han fikk lov til å være med å behandle saken.