Det kommer frem i en interpellasjon fra Oddbjørn Kylland (Sp) om Havvind fra Sørlige Nordsjø II til fylkesordføreren i fylkestinget førstkommende uke.

Kylland viser til at regjeringen i februar i år kunngjorde at de startet arbeidet med å realisere første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø II.

Sikre basestasjon

– Det bør være et uttalt mål om at basestasjon og ilandføring for Sørlige Nordsjø II bør være plassert i Agder. Landsdelen har kompetanse, infrastruktur og lokaliteter som kan håndtere ilandføring og servicebase for et slikt prosjekt, påpeker Kylland.

– I tillegg vil det gi ringvirkninger som er viktige for landsdelen, og det kan hjelpe oss å nå målene i Regionplan Agder 2030.

«Stå samlet»

Kylland påpeker at flere kommuner i Agder jobber med å få en slik lokalisering til sin kommune.

– Kommuner i andre fylker kan også være aktuelle for denne lokaliseringen. Jeg mener det er avgjørende at Agder opptrer mest mulig samlet når de løfter frem sine planer i tilknytning til dette havvindprosjektet, og jeg tror fylkeskommunen bør ha en koordinerende rolle i det videre arbeidet slik at ilandføringen og basestasjon ikke legges utenfor Agder, fremholder Kylland som spør:

– Er fylkesordføreren enig i at fylkeskommunen bør ta en ledende rolle i koordineringsarbeidet for å sikre at det etableres en basestasjon med tilhørende kompetansemiljø i Agder?

Knutepunkt

Svaret fra fylkesordføreren kommer i fylkestinget i begynnelsen av neste uke.

Farsund er et av de aktuelle stedene for base i Lister, og Kvinesdal er aktuell for ilandføring av strøm med sitt store kraftknutepunkt ved Hestesprangvatnet og tunnel for kraftledning fra sjøen og opp til Raustad der Statnett sitt anlegg for NorNed-kabelen er.

Lengst vest i Agder er det også aktuelt med samarbeidspartnere mot Egersund og Stavanger som har et stort kompetansemiljø når det gjelder offshore-installasjoner og basestasjoner.