DET ER vanskelig å få turnusene til å henge sammen. Derfor har klinikkdirektøren ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord sett seg nødt til å stenge akuttkirurgien i sommer. Egentlig var det snakk om å stenge i tre uker. Men nå har «Sommerstengingen» av den generelle kirurgitjenesten ved sykehuset i Flekkefjord blir utvidet med tre nye uker. Hadde tiltaket blitt gjennomført av den gamle ledelsen ved sykehuset, så hadde alle alarmklokker ringt. Slik er det ikke nå. Dette er ikke en ønsket og villet situasjon. Tvert imot. Det er en dyd av nødvendighet fordi det ikke finnes nok kirurger som kan gå inn i stillingene, hverken i vikariater eller i faste stillinger.

DETTE ER utvilsomt en av norsk helsevesens største utfordringer, det å skaffe tilstrekkelige med personell til å fylle ledige stillinger. Dette er ikke et Flekkefjord-fenomen. Mange sykehus over hele landet sliter med de samme utfordringene og kampen om arbeidskraft er stor. Dette er ingen ny situasjon. Tvert imot. I mange år har for eksempel sykehuset i Flekkefjord hentet dyktige leger fra utlandet. Det har stort sett vært en suksess. Rekruttering av helsepersonell fra andre europeiske land er nesten blitt storindustri. Men dette forteller også noe om hvordan vårt eget system er skrudd sammen.

DET BURDE være mulig for et land som Norge å utdanne helsepersonellet sitt selv. Det er jo tragisk at vi hver eneste år sender mange studenter utelands for å utdanne seg til leger. Her er det en stor politisk oppgave, spesielt fordi dette er en situasjon som trolig vil forsterke seg i årene som kommer. Det er derfor viktig at man tar grep raskt for å demme opp om de problemene som kan ligger noen år frem i tid.

I GÅR startet rettssaken mot kirurgen som har feiloperert en rekke pasienter, både i Flekkefjord og i Kristiansand. Det er ingen god sak. Tvert imot. Det har helt sikkert gjort noe med omdømme til sykehuset i Flekkefjord, men som klinikkdirektør Øystein Evjen-Olsen uttalte til Agder for noen uker siden, så er ikke saken representativ for tilstanden i Flekkefjord. Men det er ingen tvil om at dette har vært og er en belastning – og styrker ikke akkurat rekrutteringsmuligheten. Nå gjelder det å få lagt denne saken bak seg – og se fremover.