Det er absolutt det inntrykket en får når en leser Tor Inge Moi sitt innlegg om bevaring av Malånå Småbåthavn. Vedkommende er som kjent medlem i Lund Høyre og viser ved sin holdning at vedkommende er mot all utvikling på Moi. Jeg håper Rene Eik kan ordne opp internt i partiet. Noe som ikke er partiet verdig.

Vi som bor her på Moi er godt kjent i området og vårt problem er at sentrumsområdet ikke har noe utviklingspotensial grunnet mangel på areal. Det er derfor det er så viktig å benytte de allerede alternative plassene vi har.

Vi som ferdes landet rundt registrerer at overalt hvor det finnes et sentrum, gjøres det alt for å få beholde oss bobilfolk et døgn eller to. Her på Moi ønsker enkelte ikke å ha besøk. Skyldes dette fremmedfrykt? Vi er stort sett vanlige mennesker som søker opplevelse på de stedene vi besøker. Det vi ønsker aller mest er å bli ønsket velkommen.

Så til Tor Inge Mois innlegg i denne avis: En får et bestemt inntrykk av at han er på ville veier hva gjelder denne debatt. Hva har vindmøller med bobilparkering å gjøre? Hva har bobil-parkering i Hovsherad med dette å gjøre? Hva har camping på Ualand med dette å gjøre? Her snakker vi om bobilparkering på Moi! Da er Malånå Småbåthavn eneste gode alternativ i mine øyne.

Selv velger jeg å tro at Tor Inge Moi sin motstand mot bobilparkering dreier seg om egoisme. Dette fordi han bor i nærområdet. Han har nok aldri vært inne i en bobil og heller aldri vært inne i dette miljøet. Igjen, dreier dette seg om fremmedfrykt? I stedet for å motarbeide bobilaktivitet i Malånå, burde han kjempe for å få vist frem området for besøkende.

Jeg lover å følge nøye med i den videre politiske utviklingen.