Overlater til nytt bystyre å se på E39-muligheter

Rådmann Bernhard Nilsen ber politikerne dra i gang et stort utviklingsprosjekt for Flekkefjord. Prosjektet knyttes til de mulighetene en ny E39 gir for kommunen. Formannskapet valgte å utsette saken.