I god tid før ferien var denne saken oppe til politisk behandling i Lund kommune. Det ble da vedtatt at det skulle legges til rette for bobilparkering i Timrevika i Moi sentrum. Lesere av denne avis kan neppe ha unngått å få

med seg diskusjonen om bobilparkering på Moi.

Undertegnede har hele tiden hevdet at det eneste riktige stedet for bobilparkering på Moi er ved promenaden i Malånå småbåthavn. Dette argument står jeg med. Alle politiske partier i Lund har fått tilsendt detaljert oppstilling om bobiloppstilling ved Promenaden ved Malånå Småbåthavn fra undertegnede. Her ligger alt til rette for slik bruk med minimale investeringer. Utredningen ble oversendt i god tid før politisk behandling.

Når vedtaket om bobilparkering i Timrevika ble besluttet, har jeg en mistanke om at det var fordi politikerne ønsket å legge lokk på diskusjonen og for å få undertegnede til «å holde kjeft». Nå har det gått en sommer uten at noe er gjort. Like greit det da dette ikke er riktig plass. Når en går for Timrevika for bobiloppstilling er dette etter min mening totalt bomskudd. Området kvalifiserer på ingen måte for slik virksomhet. I tillegg vil det skape store problemer for de etablerte virksomheter spesielt i dette området hva gjelder parkering. Etter hva jeg og andre har forstått er det ikke registrert besøkende på området i denne tidsperioden. Moi har med andre ord gått glipp av avkastningen de besøkende legger igjen. Så lenge ikke forholdene legges til rette kan en heller ikke forvente besøk. Et annet spørsmål er hva sentrum egentlig kan tilby?

I hele sommer har undertegnede reist på kryss og tvers i landet. Jeg har registrert gjentatte ganger at spesielt rogalendinger i bobilmiljøet har uttalt at de som bobilfarende ikke er ønsket til Moi. Det er trist og direkte flaut å forsøke å forklare den holdningen som rår hos våre lokale politikere.

Senterpartiet har hatt som motto:«Få fart på bygda di». Mitt spørsmål er om de virkelig mener det? Andre partier mener nok det samme men har ingen vilje til handling. Det er snart på tide «å våkne fra dvalen».

Dere har sovet lenge nok.