Bobilparkering i Malåna nå igjen

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
DEL

MeningerDenne saken skal nå opp til politisk behandling i neste PNM-utvalg. I denne anledning har jeg hentet ut samtlige dokumenter i denne sak. Saken er nå solid utredet med flere alternativer av administrasjonen. Slik saken står i dag er det kun et alternativ som er brukbart og det er Malånå Småbåthavn.

I dette alternativet er det noen sider som må belyses:

I den solide fremstilling som er gjort av Kjellesvik Prosjektering AS, er det min påstand at disse kostnader kan reduseres betydelig dersom en går for en midlertidig ordning med en prøveperiode på f.eks. 3 år. Spesielt når det gjelder sanitære forhold, da disse hensyn allerede nesten tilfredsstilles i bygget til utstyrsbanken. El.- og vannopplegg kan også legges med enkel løsning. Investeringsmessig så vil de endelige investeringer tas igjen innen forholdsvis kort tid.

I de uthentede dokumenter finnes også underskriftslister fra oppsittere i boligområdet til Malånå Småbåthavn. I headingen til disse lister gjøres det et nummer av at det er ytt betydelige fylkes/og kommunale midler for et fint anlegg. Det er jo kjempebra! Når det gjelder friluftsområdet brukt som tursti så må det jo være positivt? Hvorfor ikke fortelle de besøkende hvor fint vi har det? Eller er det kun egoismen som rår for enkeltpersoner.

Fremstillingen om at bobilfolk er noen urokråker er ikke sant!

Men noe av det mest tåpelige utsagn i protestlisten er at den lokale befolkning kan risikere å se folk spise frokost!

I snart 35 år har jeg kampet i inn-og utland både med campingvogner bobil men har aldri noen gang registrert slike holdninger som kommer fram på en protestliste. Jeg undrer meg over om vi som Lunddøler blir vurdert like kritisk av den stedlige befolkning når vi besøker andre steder i landet?

Jeg har en vond følelse av at utvikling i Lund og spesielt på Moi, har stoppet opp. Liten eller null vekst i befolkningen, alt for mange eiendommer i hele kommunen ligger ute for salg. Dette er momenter som indikerer en negativ utviklingstendens. Derfor er et hvert tiltak viktig for å få fart på Lund og spesielt på Moi. Bobilparkering i Malånå er et slikt tiltak.

Det må snart gå opp for politikerne våre at denne sektor er en vare som skal selges og gi Moi en identitet. Da er det viktig å fange opp interessen for forbipasserende på E39 til å gjøre en stopp en dag eller to slik at vi kan få vist fram bygda. I dag er det dessverre slik at alt for mange kjører rett forbi fordi vi ikke har noe alternativ til camping-eller bobilovernatting på Moi.

Hittil i år har det nesten eksplodert mht.bobilovernatting. De siste uker har det vist seg at dersom en skal få plass må man være svært tidlig ute. Oftest må en innfinne seg før kl. 14.00 for å ha en mulighet. Opp mot helgene er det et enda større press.

En bønn til våre politikere: Vis litt vilje til Bobilparkering i Malånå og få litt fart på bygda.Artikkeltags