Geir Berge (53) lanserer bok om ME: Deler opplevelsen av å bli syk

Ved å sette ord på det, blir det kanskje lettere for andre syke å forstå sine egne reaksjoner. Og kanskje blir det lettere for folkene rundt den syke å forstå hva som skjer.